Świadectwem najwyższej jakości produkowanych w Amberline okien i drzwi jest uzyskany certyfikat Q-Zert.
Informacje, nowości, promocje na amberline.eu wprost do Twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego newsletter'a.

Projekty
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMBERLINE Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 03.10.2006 r. do 11.10.2007 r. zrealizowało projekt pt. „Doradztwo w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatyczno-technicznych dla producenta okien AMBERLINE” przy współfinansowaniu wydatków kwalifikowanych w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
– Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1
Wartość całkowita projektu: 200.202,00 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 68.700,00 PLN
Nr umowy o dofinansowanie: SPOWKP/2.1/9/32/2150
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMBERLINE Sp. z o.o. informuje, że zrealizowała projekt inwestycyjny pn. „Wdrożenie przez AMBERLINE innowacyjnej linii technologicznej do produkcji okien PVC”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Całkowita wartość projektu : 1 622 600,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych : 1 330 000, 00 PLN
Wartość dofinansowania : 798 000, 00 PLN
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg

AMBERLINE Sp. z o.o. informuje, że zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Wprowadzenie nowego produktu - okien łukowych
z energooszczędnych profili VEKA - za pomocą
innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu
konkurencyjności PLASTICO Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 --> zobacz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg

AMBERLINE Sp. z o.o. informuje, że zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Kompleksowa oferta energooszczędnej stolarki otworowej szansą na
rozwój kołobrzeskiej fabryki okien Amberline Sp. z o.o.


Całkowita wartość projektu …................................................................ 1 564 257,60 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...... 624 000,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg

Informuje, że realizuje projekt pn.: ” Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa Amberline Sp. z o.o.” Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-32-020/10-00
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna


Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78-100 Kołobrzeg

Amberline Sp. z o.o. informuje, iż zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: ”PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU” Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-32-016/09-00


Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w waszą przyszłość

Amberline sp. z o.o. realizuje projekt pn. ‘Wprowadzenie do firmy Amberline innowacyjnego technologicznie procesu produkcji stolarki okiennej’’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii „Sposób wytwarzania okien dwuskrzydłowych ze zgrzewalnym słupkiem i uszczelką środkową”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01/08/2013 – 28/02/2014 r.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/ http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
"AMBERLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt:

Wdrożenie wyników B+R w celu podniesienia konkurencyjności firmy Amberline

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjności technologicznej, a w konsekwencji wprowadzenie na rynek gamy udoskonalonych produktów, reprezentujących innowację produktową, co pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój wnioskodawcy w tym pozyskanie nowych rynków zbytu.

Wartość projektu: 6 035 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 715 750,00 PLN
Okres realizacji: 8/2016 – 6/2017PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

  BplusR   94.441 kB


 
           
           
   
5.224 MB   1.062 MB
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017 - 13:29
NAJSZYBSZE BIEŻĄCE INFORMACJE.
DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI.
Kołobrzeska Fabryka Okien - Amberline Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 20 | 78-100 Kołobrzeg
Tel.: +48 94 / 35 51 820 | Fax: +48 94 / 35 51 821
Internet: www.amberline.eu | E-mail: info@amberline.eu